Vasúthívők zarándoklata

Gyimesbükk (Erdély), 2014. június 8. -- Minden vallás rendelkezik olyan szent helyekkel, ahová tömegesen zarándokolnak a hívők. Kiváló példa erre a csíksomlyói búcsú, amely 1990 óta az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseménye. A vasúthívőket talán túlzás lenne a történelmi egyházakkal egy lapon említeni, pedig a hasonlóság sok helyen tetten érhető. Zarándokhelyeink is vannak, mint például a tiroli St. Jodok vagy a hegyeshalmi vonalon lévő szárligeti szurdok, ahová életében egyszer minden vasútbarátnak el kell látogatnia.

Hasonló zarándokhellyé válhatna az erdélyi Madéfalva (Siculeni) - Gyimesbükk (Ghimeş) vasútvonal, amely a vonalvezetése, a műtárgyai és a környező táj miatt talán a legszebb az egész Kárpátokban. Míg azonban Szárligeten vagy St. Jodoknál elég kiállni a domboldalra, és rögtön szebbnél szebb vonatokat láthatunk, a Karakó-völgyhíd vagy Gyimesfelsőlok környéke nem adja olyan könnyen magát. Nem csak a megközelítésük nehezebb, hanem a vasúti forgalom is sokkal szegényesebb. Ez alól éppen a csíksomlyói búcsú időszaka jelent kivételt...

© Sándor Dávid

életében egyszer minden vasútbarátnak el kell látogatnia

© Sándor Dávid

Gyimesfelsőlok környéke nem adja olyan könnyen magát

A Keleti-Kárpátok vonulatait három vasútvonal keresztezi. A vasúti forgalom legnagyobb része a Brassótól délre lévő Predeál-hágón halad keresztül, Bukarest és a Fekete-tenger felé biztosítva a leggyorsabb eljutást. A második kapcsolat Erdély északi részén Dés és Szucsáva között, volt helyi érdekű összekötéséből létesült. Forgalma elmarad az előzőtől, de a helyi személyvonatok mellett több távolsági gyorsvonat is igénybe veszi. A harmadik, 501. számú Adjud - Comanesti - Gyimesbükk - Madéfalva vasútvonalon (vagyis ahol éppen járunk) ezzel szemben mindössze négy pár helyi személyvonat közlekedik. Távolsági forgalomban csak tehervonatok használják Észak-Erdély és a Duna-parti iparvárosok, Galaţi és Brăila között. 

A vasútvonal Madéfalva után hamarosan erősen emelkedni kezd, a Köd-vonulat déli oldalán kapaszkodik fel Lóvészre. Itt épült 1897-ben az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb vasúti kőhídja, a Karakó völgyhíd, amely 94 m hosszú, középen 64 m magas, és a Karakó patak völgyét íveli át. Először 1916-ban robbantották fel bajor katonák a Moldva felől betörő román támadás megakasztására, majd egy évvel később, 1917-ben hadihíd építési technikával helyreállították. A II. világháborúban, 1944-ben Románia átállása újra felrobbantották. A jelenlegi hidat 1946-ban egy bukaresti vállalat építette, az eredetileg két vágányú hídon csak középen van egy vágány. A Karakó-völgyhíd után a Kárpátok gerincét a vasút egy alagúttal keresztezi, majd a Görbe-patak és a Tatros völgyében megérkezik Gyimesbükkre, a történelmi Magyarország határállomására. A vasútvonal eredetileg csak eddig tartott, itt rakodták át a Moldvából vagy a Moldvába szekerekkel szállított árukat.

© Sándor Dávid

mindössze négy pár helyi személyvonat közlekedik

© Sándor Dávid

vonalvezetése, műtárgyai és a környező táj miatt talán a legszebb

© Sándor Dávid

először 1916-ban robbantották fel a román támadás megakasztására

© Sándor Dávid

tehervonat Észak-Erdély és a Duna-parti iparvárosok, Galaţi és Brăila között

A viszonylag kis forgalmú vasútvonal pünkösd, vagyis a csíksomlyói búcsú idején kerül az érdeklődés középpontjába. Magyarországi utazási irodák jó érzékkel ismerték fel, hogy a több ezer anyaországi magyart is megmozgató esemény a legkényelmesebben különvonattal közelíthető meg. A négynapos utazás során a különvonatok a gyimesi vonalat is felkeresik, ahol az utasok zászlólengetés közepette megtekintenek egy vasúti kiállításnak helyt adó, felújított vasúti őrházat. Az első zarándokvonat, a Székely Gyors 2008-ban indult, majd a kínálat minden évben bővült. Magyarországról idén három különvonat érkezett a csíksomlyói búcsúra.

A MÁV Nosztalgia Kft. és a Misszió Tours Boldogasszony Zarándokvonata a Nyugati pályaudvarról indult Csíkszeredába. A Nosztalgiás kocsikból álló szerelvény vontatásából nem csináltak presztízskérdést, a célra a román vasúttól béreltek egy teljesen átlagos villanymozdonyt. A gyimesi vonalon is elkerülték a nagy tömeget, a másik két vonattal ellentétben ők az "ezeréves határt" és a felújított őrházat még pénteken, a búcsú előtt keresték fel.

A kissé turbómagyar beütésű Kárpáteurópa Utazási Iroda két különvonatot indított, amely Budapesttől tulajdonképpen már csak egy, jó hosszú szerelvény volt. A Csíksomlyó Expressz kora hajnalban indult Szombathelyről, és útközben begyűjtötte a dunántúli hívőket, majd Budapest Keleti pályaudvaron egyesült az innen induló Székely Gyorssal. Az egyesített vonat tizenhat kocsiból állt. Elmondásuk szerint több kocsira is lett volna még igény, de ennél hosszabb vonatot az állomások már nem tudtak volna fogadni. A negyedik különvonat a szervező Indóház kiadótól a Történelmi Székely Gyors nevet kapta. Érdekes, hogy míg a Kárpáteurópa Utazási Iroda és az Indóház a korábbi években egy csapatban játszottak, idén már versenytársakként harcoltak az utasok kegyeiért.

© Sándor Dávid

az esemény a legkényelmesebben különvonattal közelíthető meg

© Sándor Dávid

két különvonat, amely Budapesttől tulajdonképpen már csak egy, jó hosszú

A két Székely Gyors vasárnap kereste fel a vasútbarátok zarándokhelyét, a gyimesbükki őrházat. Az egységes, vagy közel egységes különvonati szerelvények és az azokat vontató mozdonyok nagyszerű látványt nyújtottak a gyimesi hegyek között. Mindkét vonat élén a MÁV 480-as TRAXX mozdonyai pompáztak, a Kárpáteurópa Székely Gyorsát Mátyás Király, az Indóházasokét az alkalomra felmatricázott Gábor Áron húzta.

A TRAXX-ok alkalmazása teljesen szabályos, egyben az "üzenet" szempontjából is jó megoldás. Az első Székely Gyors körüli szabálytalanságok után a román vasút bekeményített, és csak olyan mozdonyt engedett a vonat élén közlekedni, amelynek megvan a román futásengedélye, illetve a teljesítménye is nagyobb, mint a többi, vonatot vontató mozdonyé. A korábbi években a GySEV Széchenyi- és a MÁV Aranycsapat-Taurusa is ezért a román előfogat mögé kényszerült, de a TRAXX-oknál végül nem volt ilyen probléma. Romániai futásengedélyükkel egészen Bukarestig is eljutnak, az 5600 kW-os teljesítményükkel még a román Ázeákat is maguk mögé utasítják.

© Sándor Dávid

nagyszerű látványt nyújtottak a gyimesi hegyek között

© Sándor Dávid

a négyből az egyik, esti személyvonat a moldvai Maraseşti felől

© Sándor Dávid

teljesítményükkel még a román Ázeákat is maguk mögé utasítják

© Sándor Dávid

romániai futásengedélyükkel egészen Bukarestig is eljutnának

Témakör: